Formulár pre reklamáciu tovaru

  Adresát: BUfashion.cz s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1

  Oznamujem, že týmto reklamujem nasledujúci tovar: ................................................................ ........................... .. .................. ..

  Dátum objednanie tovaru: .................. .. ............................................................

  Meno a priezvisko kupujúceho spotrebiteľa: ......................... ...............................

  Adresa kupujúceho spotrebiteľa: ..................................................................... .. ............................................................... ...................................................

  Číslo predajného dokladu: ........................................................................ .. ... ...

  Číslo objednávky: ....................................................................................... ..

  POPIS ZÁVADY: .................................................................................................................. ........................... ....................................................................................... ............................................................... ................................................... ................................................................................................... ................................................................................................................................. ..................... .............................................................................................

  Podpis kupujúceho spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ................................................... ..

  Dátum ...................................................

  BUfashion.cz s.r.o.

  Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1

  IČO: 06399835

  Sme zapísaní v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 281511